SENTRY MKIII VỚI THIẾT KẾ XE ĐẨY MỚI NĂM 2018

 
OMNISENSE SYSTEMS PTE LTD ĐÃ CHO RA ĐỜI XE ĐẨY THẾ HỆ THỨ 2 DÀNH CHO SENTRY MKIII VỚI THIẾT HOÀN TOÀN MỚI
 
Để đáp ứng khả năng phản ứng nhanh trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bùng phát. Công ty TNHH Omnisense Systems đã phát triển xe đẩy cho hệ thống giám sát thân nhiệt Sentry MKIII gọn hơn, sang trọng hơn và đặt biệt rất cơ động.
 
Di chuyển và lắp đặt thiết bị nhanh hơn thế hệ đầu tiên.
Sang trọng và rất chuyên nghiệp trong công tác phòng chống dịch.

 

 
DOMEC
Shape